SolarPlaza international

SolarPlaza international heeft een nieuwe kantoor in het groothandelsgebouw te Rotterdam betrokken. Om de sterke groei te faciliteren was een grotere ruimte gewenst.

StudioOK dat in 2016 ook verantwoordelijk was voor de inrichting van het SolarPlaza kantoor werd wederom uitgenodigd om de inrichting van het nieuwe kantoor vorm te geven en te begeleiden. 

Een circulaire en duurzame aanpak was de de spil in de ontwikkeling want veel materialen waren na drie jaar gebruik nog goed inzetbaar. Waarom een beroep doen op nieuwe grondstoffen als er nog voldoende van waarde aanwezig is. Vloerbedekking en glaswanden werden gedemonteerd en herplaatst en ook bijna al het meubilair is meegegaan naar de nieuwe locatie. De faciliteiten in het nieuwe plan sluiten beter aan bij de huidige behoeftes van concentreren, overleggen en ontmoeten. Werkplekken bij het daglicht langs de monumentale glasgevels en een nieuw centraal plein voor overleg in kamers als ook in de open ruimte. Een dynamisch ontmoetingsplein met een groen hart geeft het kantoor een zeer plezierige en eigen SolarPlaza identiteit.

“StudioOK heeft ons geweldig geholpen, niet alleen met design en inrichtingsvoorstellen die in de praktijk prachtig uitpakken, maar ook in het proces, met adviezen, en praktische hulp bij de uitvoering, zoals suggestie en selectie van onderaannemers waarop je kunt bouwen. Hun oog voor detail kwam ook zeer van pas in het management van het verbouw en verhuisproces, met altijd op tijd de tekeningen en ontwerp suggesties om te kunnen doorpakken naar de volgende stappen. Met hun hulp, ontwerpen en hands-on advies was het mogelijk om in een termijn van weken een nieuw kantoor te ontwerpen en realiseren met hergebruik van bestaande materialen”

Edwin Koot
CEO & Founder, Solarplaza